Tag: podręczniki dla liceum

Według jakich zasad wybiera się podręczniki do liceum?

Podstawowym dokumentem, który określa treść, umiejętności i zakres wymagań w liceum, jest podstawa programowa. Stanowi ona podstawę do opracowania programu nauczania, egzaminów zewnętrznych i opracowania ramowych programów nauczania. Według tych dokumentów wybiera się podręczniki do liceum.

Czym kierują się jeszcze nauczyciele?

Podstawowym kryterium, jakim powinni kierować się nauczyciele przy wyborze podręczników i materiałów dydaktycznych, jest:

  • treść,
  • konstrukcja,
  • załączone pomoce,
  • oprawa graficzna.

Podręcznik ma umożliwiać realizację podstawy programowej. Wybór podręczników spośród zatwierdzonych przez Ministerstwo Edukacji Narodowej oraz stosowanych pomocy dydaktycznych należy do uznania samych nauczycieli i nie wymaga już nadzoru. Warunki i sposób, w jaki szkoły zalecają korzystanie z pomocy dydaktycznych, nie są uregulowane w ustawie.

Wybór uzasadniony dobrem uczniów

Poprzez zmianę ustawy o edukacji usunięto ograniczenia dotyczące liczby podręczników dostępnych w szkołach. Wprowadzone zmiany mają na celu rozszerzenie odpowiedzialności nauczycieli i dyrektorów za klasę nauczania. Należy jednak zapewnić, aby wybór podręczników i decyzja o ich zmianie, a także częstotliwość ich zmiany były jak najbardziej korzystne dla uczniów. Dlatego w razie konieczności, na przykład gdy wybrany podręcznik jest niezadowalający lub na rynku dostępny jest lepszy podręcznik, należy dokonać lepszego wyboru. Należy jednak pamiętać, że częste zmiany mogą powodować większe wydatki dla rodziców, ponieważ uniemożliwiają uczniom wymiany książek w szkole oraz odkupienie podręczników przez młodsze roczniki.

Na co należy zwracać uwagę przy wyborze podręczników?

Nauczyciele powinni kierować się w głównej mierze zainteresowaniami swoich uczniów. Muszą oni rozważyć kilka kwestii. Po pierwsze, czy podręcznik najlepiej spełnia postanowienia podstawy programowej. Po drugie, czy jest dopuszczony do użytku w szkole. Po trzecie, czy konkretne podręczniki do liceum są napisane w sposób zgodny z tym, co zostało wskazane w odpowiednim programie nauczania z metodami, ćwiczeniami i technikami. Po czwarte, czy są one opłacalne w zakupie oraz czy są do nich dołączone zestawy ćwiczeń, płyty CD testowe, dodatkowe tablice, mapy, atlasy, karty pracy, materiały multimedialne, inne materiały pomocnicze. Po piąte, czy książki są dobrej jakości, to znaczy, czy mają twardą oprawę i są dobrze sklejone. Po szóste, liczy się dobra jakość wykonania, czytelne i atrakcyjne wykonanie.

Książka zdjęcie utworzone przez pressfoto - pl.freepik.com
Read More